Bảng giá thuê xe du lịch ở Bali

Mục Lục

Giá thuê xe du lịch ở Bali tính theo ngày, bảng giá dựa theo từng lịch trình xa gần khác nhau, trong phạm vi 80km. Nếu ngoài 80km, sẽ tính thêm phí

Xe Avanza 7 chổ: chở tối đa 4 khách

 • Giá thuê xe nguyên ngày (12 tiếng): 1.260.000 VND
 • Giá thuê xe 1/2 ngày (6 tiếng): 840.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Kuta: 339.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Canggu: 679.00.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Ubud: 840.000 VND

Xe innova 7 chổ: chở tối đa 6 khách

 • Giá thuê xe nguyên ngày (12 tiếng): 2.019.000 VND
 • Giá thuê xe 1/2 ngày (6 tiếng): 1.519.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Kuta: 679.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Canggu: 840.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Ubud: 1.099.000 VND

Xe Hiace 16 chổ: chở tối đa 15 khách

 • Giá thuê xe nguyên ngày (12 tiếng): 2.520.000 VND
 • Giá thuê xe 1/2 ngày (6 tiếng): 2.019.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Kuta: 1.179.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Canggu: 1.429.000 VND
 • Giá thuê xe đi đón tiễn sân bay – Ubud: 1.599.000 VND

* Bảng giá mang tính chất tham khảo, do biến động xăng dầu và kinh tế lạm phát. Giá có thể thay đổi tại thời điểm thuê xe và dựa vào lịch trình