Giấy phép kinh doanh du lịch Bali

 

Tên đăng ký: PT Gairah Scuba Indo

Công ty lữ hành du lịch
Mã số: 81202132813890010 . Được cấp bởi: Nhà nước Indonesia
Chúng tôi có trụ sở tại Bali và là thành viên của tổng cục du lịch Indonesia