Bằng chứng tiêm chủng không còn cần thiết để nhập cảnh vào Indonesia

No. SE/00082/PK/06/2023/64

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Indonesia gửi thư tới tất cả các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Indonesia, và thông qua lưu ý này dự định công bố quy định gần đây nhất: Thông tư về Nhiệm vụ COVID-19 Hiệu lực Số 1 Năm 2023 liên quan đến các Giao thức Sức khỏe trong Thời kỳ Chuyển tiếp của Bệnh do vi-rút Corona đặc hữu 2019 (COVID-19), có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 6 năm 2023.

Bộ thông báo thêm những cập nhật sau đây về các chính sách của Cộng hòa Indonesia tới tất cả các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế, như sau:

1. Với việc ban hành Thông tư Công văn Đội đặc nhiệm phòng chống COVID-19 số 1 của 2023, Thông tư Thư của Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 số 24 và 25 năm 2022 được thu hồi và tuyên bố không còn giá trị.

2. Tất cả các yêu cầu về giấy tờ khi đến và đi du lịch nội địa trong Lãnh thổ Cộng hòa Indonesia bao gồm nghĩa vụ tải xuống và sử dụng ứng dụng SATUSEHAT cũng như xuất trình liều thứ hai của giấy chứng nhận vắc xin COVID-19 không còn cần thiết nữa.

 

HÃNG HÀNG KHÔNG

Các quy định có thể thay đổi và một số cơ quan chức năng cũng như hãng hàng không có thể nghiêm ngặt hơn các cơ quan khác trong việc thực thi các quy định hoặc có thể chưa cập nhật các quy định của riêng họ. Đôi khi các hãng hàng không vẫn chưa được cập nhật và có thể yêu cầu các dữ liệu chứng minh Tiêm chủng mặc dù không còn cần thiết nữa. Vui lòng đảm bảo kiểm tra cả các yêu cầu của hãng hàng không của bạn khi đi du lịch đến Indonesia.